A.I.

A.I., "Yapay Zeka"nin kısaltması olup, öğrenme, akıl yürütme ve karar verme gibi insan yeteneklerini taklit etmeyi amaçlayan bilgisayar sistemlerini ifade eder. Yapay sinir ağları, makine öğrenimi, derin öğrenme ve doğal dil işleme gibi teknolojiler, genellikle desen tanıma, karar verme, otomasyon ve tahmin gibi problemleri çözmek için kullanılır.

Scroll to Top